C#

C# – Girilen 4 Sayıdan En Büyüğünü Bulan Kod

Örnek : Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanının hangisi olduğunu ekrana yazan programı yazın.

static void Main(string[] args)
{
int[] sayilar = new int[4];// 4 sayıdan oluşan bir integer dizi tanımladık
int buyuk = 0; // en büyük olan sayıyı tutmak için bir integer değer tanımladık ve 0 a eşitledik
for (int i = 0; i < 4; i++) // 4 sayı almak için bir döngü oluşturduk
{
//döngü içinde
Console.WriteLine(i + 1 + “. sayıyı giriniz:”); // sayıları tek tek almak için ekrana yazdırdık
sayilar[i] = int.Parse(Console.ReadLine());// alınan her sayıyı sayilar dizisi içerisine attık
}
for (int i = 0; i < 4; i++)//burada en büyük sayıyı bulmak için döngü oluşturduk 4 yerine sayilar.Length de kullanılabilir
{
if (buyuk < sayilar[i]) //buyuk değerini dizi içindeki sayı ile karşılaştırıyoruz eğer küçükse
buyuk = sayilar[i]; // buyuk değerini dizideki sayıya eşitliyor
}
Console.WriteLine(“Girilen sayılar arasından en büyük sayı : ” + buyuk); // en son büyük sayıyı ekrana yazdırıyoruz
Console.ReadKey();
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir