C#

C# Console Programlama 4 Taban Aritmetiği

 

Merhabalar, bu paylaşımımda 10'luk sayı sisteminden 2'lik sayı sistemine çeviren programın kodlarını ve çıktısını inceleyeceğiz. Programı C# Console Application'da yazacağız. 

Yazarlık yaptığım muratbilginer.net sitesindeki köşemden de tüm makalelerime ulaşabilirsiniz.

Soru

0 ile 256 arasında girilen on tabanındaki sayının ikilik sayı sistemindeki karşılığını yazınız.

Yazılan kod geliştirilmiş ve hatalara karşı çözümler aranıp kodlanmıştır.

 

Kod

 int number, remainder;
            string status = "e";
            try
            {
                while (status == "e")
                {                     Console.Write("Sayıyı Giriniz : ");
                    status = "h";
                    string articleRemaining = "";
                    string stringNumber = Console.ReadLine();
                    if (!int.TryParse(stringNumber, out number))
                        Console.WriteLine("Girilen değer sayı değil! Lütfen 0'dan büyük, 256'dan küçük bir sayı giriniz.");
                    else
                    {
                        number = Convert.ToInt32(stringNumber);
                        if (number > 0 && number <= 256)
                        {
                            while (number != 0)
                            {
                                remainder = number % 2;
                                number /= 2;                                 articleRemaining = remainder.ToString() + articleRemaining;
                                Console.WriteLine("2'lik Sistem: {0}", remainder);
                            }
                            Console.WriteLine("Çevirme Tamamlandı : {0}", articleRemaining);
                        }
                        else if (number < 0 || number > 256)
                            Console.WriteLine("Lütfen 0'dan büyük, 256'dan küçük bir sayı giriniz.");
                    }
                    while (true)
                    {
                        Console.WriteLine("İşlemi tekrarlamak istiyor musunuz ? (e/h)");
                        status = Console.ReadLine();
                        if (status == "e" || status == "h")
                            break;
                        else
                            Console.WriteLine("Lütfen e veya h değerini giriniz.");
                    }
                }
                Console.WriteLine("Program kapatılıyor... \nBir tuşa basınız.");             }
            catch (Exception)
            {
                Console.WriteLine("Bir hata oluştu. Lütfen programı yeniden başlatıp, girilen değerlerin doğruluğunu kontrol ediniz.");
            }
            Console.ReadKey();

 

Çıktı

 

 

 

 

 

10&rsquo;luk Sayı Sisteminden 2&rsquo;lik Sayı Sistemine &Ccedil;evirme

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.